ARCHIEF

Stage ArtEZ-studenten bij senioren in Arnhem Zuid

Ook dit jaar begeleidde Kunstbedrijf Arnhem weer studenten van de docentenopleidingen Dans, Theater of Beeldende Kunst van ArtEZ bij hun interdisciplinaire stage. Studenten Anika, Luuk en Lisanne gingen werken met (kwetsbare) senioren op dagbestedingscentra De Weldam en De Gaanderij. Cultuurmakelaar Mieke Hendrikse begeleidde hen tijdens dit traject.

De derdejaarsstudenten van ArtEZ hebben alle drie een andere achtergrond. Anika wordt opgeleid tot docent Dans, Luuk tot docent Beeldend en Lisanne tot docent Theater. Gezamenlijk ontwikkelden zij een programma voor senioren. Als insteek/inspiratie gebruikten ze sprookjes en rituelen. Op die manier probeerden de studenten verhalen en herinneringen van senioren naar boven te halen en deze te vormen naar een kunstuiting. Natuurlijk moesten zij daarbij de wijk en haar bewoners betrekken.

De studenten hebben om verschillende redenen gekozen voor dit project, o.a. vanuit persoonlijke interesse en de uitdaging om met deze doelgroep te werken. Zij zien het als een meerwaarde om ‘buiten’ de opleiding te werken. Het stageproject werd uitgevoerd in de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie in 2015. De studenten en Kunstbedrijf Arnhem werkten hierin samen met SWOA.