Wijkatelier – Zelfportret van de wijk/Heilige van de wijk

Wijken woensdag 13 september 2017

De deelnemers van het Wijkatelier Sint Marten/Klarendal werken al maanden aan een ‘zelfportret van de wijk’. Dit doen zij in meerdere beeldende disciplines. Tijdens de jaarlijkse kunst- en cultuurmanifestatie Wijken voor Kunst presenteren zij hun resultaten.

Talentontwikkeling
In het Wijkatelier van Sint Marten en Klarendal komen bewoners van alle pluimage wekelijks bij elkaar om met hulp van wisselende professionele kunstenaars gratis hun beeldende talenten te ontwikkelen. De bijeenkomsten zijn gratis en worden begeleid door Berengaria Liedmeier. In het Inloophuis aan de Van Slichtenhorststraat ontstond in de loop van de avonden het idee om aan een zelfportret van de wijk te werken.

Wijken voor Kunst
De ideeën kregen langzaam vorm en een datum werd geprikt: zondag 24 september. De organisatie van Wijken voor Kunst pakte het thema op. Zo ontstond er een samenwerking richting 24 september: alles wat tot bloei is gekomen, laten de deelnemers van het Wijkatelier zien aan andere wijkbewoners en de rest van de stad. Het Wijkatelier is vervolgens concreet thematisch aan het werk gegaan met botanica, gebouwen binnen en buiten, menselijke/dierlijke gestalten en kaarten. Deze werken zijn op meerdere plekken in de wijk Sint Marten te zien, zoals in De Nieuwe Hommel op de De Wiltstraat, op het ‘Binnenterrein’ vanaf de Nijhoffstraat en in het Inloophuis aan de Van Slichtenhorststraat.

Heilige van de wijk
Hoewel het niet altijd zichtbaar is, speelt voor een groot aantal bewoners in de wijken Sint Marten en Klarendal religie of zingeving een belangrijke rol. Maar hoe ziet een hedendaagse heilige eruit en hoe kan zij/hij ons bijstaan? Samen met Kunstbedrijf Arnhem, het Inloophuis en Villa Klarendal gaan het Wijkatelier en andere deelnemende wijkbewoners op zoek naar nieuwe vormen van dagelijkse heiligheid die zij in hun wijk ervaren. “De iconen en beelden van Christus aan het kruis kunnen niet echt meer mee komen. Zij moeten opnieuw geboren worden”, aldus Berengaria. Tijdens een eerste gastles (Wat betekent ‘heilig’ voor jou? Hoe kan het je helpen in je leven?) hoefde deelneemster Judith Mouw niet lang na te denken over de 'Heilige van de Wijk'. Zij tekende meteen een portret van Kees Kentin. Hij gaf decennia lang kleur aan het hart van de wijk Sint Marten en overleed plotseling in 2005 op zijn 68e.

Zelfportret van ‘t Venster
Een bijzondere partner van het Wijkatelier is VMBO ‘t Venster. Leerlingen houden een guerrilla-expo in de aula van hun school aan de Thomas à Kempislaan. Daar laten ze zien wat zij mooi vinden aan hun school, wat beter zou kunnen en hoe ze dat aan zouden pakken. VMBO ‘t Venster wil graag vaker en meer samenwerken met partijen uit de wijk. Deze expo is een mooi begin voor deze samenwerking. Informatie over de school: www.vmbo-venster.nl

Zelfportret van de Wijk/De wijk als Zelfportret kwam mede tot stand dankzij Kunstbedrijf Arnhem, team leefomgeving Noord West, Vitale verbindingen en Stichting R.K. parochie Sint Eusebius.

Meer informatie
Meer weten over dit project? Neem contact op met cultuurmakelaar Mieke Hendrikse, via mieke.hendrikse@kunstbedrijfarnhem.nl of 026-327 23 19.

Foto: Zefanja Hoogers

Contactgegevens

Mieke Hendrikse
Tel: 026 327 23 19
Mieke.hendrikse@kunstbedrijfarnhem.nl

Blijf op de hoogte!

Vul uw e-mailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen:

Selecteer uw interesses: