Het creatief proces in 5 disciplines

Tijdens ochtendsessies geven we je graag inspiratie hoe je het creatief proces in jouw kunstlessen kunt toepassen. Door je praktische handvatten aan te reiken, door zelf te doen en door (nieuwe) voorbeelden uit de praktijk uit te wisselen. Zo ga je met een lading frisse ideeën weer naar huis.

Ben je benieuwd waarom wij kiezen voor het creatief proces als uitgangspunt voor cultuureducatie? Hieronder vind je alvast meer informatie.

Het creatief proces is hét uitgangspunt voor cultuureducatie. Het geeft leerlingen de kans om hun eigen creativiteit te ontdekken, te onderzoeken en vorm te geven. Het proces staat daarbij centraal, niet het eindresultaat.

Tijdens het creatief proces doorloopt de leerling een viertal fases: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. Reflecteren is hierbij de overstijgende vaardigheid. De fases van het creatief proces zijn niet strikt gescheiden, maar lopen in elkaar over en soms door elkaar heen. Een creatief proces hoeft niet lineair te verlopen, het is een cyclisch proces. Zo kan je teruggrijpen naar een vorige fase, een fase herhalen of een fase uitgebreider aan bod laten komen. Uitgangspunt blijft wel dat alle afzonderlijke fases van het creatief proces doorlopen worden. Reflectie is onderdeel in iedere fase van het proces en zorgt ervoor dat leerlingen gestimuleerd worden om na te denken over hun keuzes en deze kunnen onderbouwen. Daardoor worden zij steeds bewuster eigenaar van het proces.

De leerkracht is de begeleider van dit proces. Hij zoekt daarbij naar een balans tussen de kaders van de opdracht en het geven van vrijheid. Hij begeleidt de leerlingen bij het zoeken naar samenhang tussen proces en product.

Het creatief proces is toepasbaar op ieder mogelijk probleem, idee of thema. De verschillende vakdisciplines van het leergebied kunstzinnige oriëntatie geven ieder op verschillende wijze vorm aan het creatief proces.

Terug naar het programma