Parallelsessies: vakoverstijgend werken

Tijdens het middagprogramma van de conferentie kun je kiezen uit één van de zeven parallelsessies.

De kunsten onderling in digitale media (groep 5 t/m 8) door Tjeerd Kootstra en Anneke Ingwersen
Hoe kun je digitale media gebruiken om kunstvakoverstijgend te werken? De klassieke disciplines vermengen digitaal. In deze sessie komen zowel diverse digitale didactische als productietools voorbij. Deze workshop heeft deels een overlap met de ochtendsessie (discipline digitaal). We gebruiken de iPad als basis. Er zijn ter plaatse meerdere iPads beschikbaar. BYOD: neem wel een eigen smartphone, laptop of tablet mee.

Cabinet van Stilte (groep 1 t/m 8) door Pieter Mols
Hoe klinkt stilte? Hoe ziet stilte eruit? Hoe stil kan het eigenlijk zijn? Deze en andere prangende vragen rondom stilte komen aan bod in het stiltelaboratorium. Maar we onderzoeken in dit onderzoekslaboratorium vooral hoe je de kenmerken van een creatief proces kunt gebruiken als een didactiek. Om een leeromgeving in te richten die kinderen uitdaagt tot eigen onderzoek. En hoe je deze didactiek samen met leerkrachten vakoverstijgend kunt inzetten.

Ontdek de wereld met kunstvakken (groep 4 t/m 8) door Simone Kuijpers
Hoe geven scholen wereldoriëntatie en welke rol zou kunst daarbij kunnen innemen? Door vakken aan elkaar te verbinden, kan het onderwijs voor leerlingen meer betekenis krijgen. Deze workshop geeft je inzicht in de verschillende lesdoelen en methodes die scholen gebruiken voor wereldoriëntatie. Vanuit dit inzicht kun jij als kunstenaar beter aansluiten bij hun vragen en wensen. In het tweede deel van de workshop ga je praktisch aan de slag met de verbinding. In actieve werkvormen wisselen we ideeën om elkaar te inspireren.

Sleutelvraag stellen (groep 1 t/m 8) door Jillis Verbeek
Sleutelvragen geven het creatief proces een krachtige start. Ze leiden tot nieuwsgierigheid en verwondering bij leerlingen. Vanuit een sleutelvraag start je een zoektocht die zich bij uitstek leent voor vakoverstijgend onderwijs. In deze sessie ervaar je wat een sleutelvraag 'doet' vanuit een activiteit en praktijkvoorbeelden. Daarnaast leer je hoe je deze ervaring kunt inzetten in jouw onderwijspraktijk.

Taal moet je beleven (groep 1 t/m 8) door Nataschenka le Clercq
Taal moet je beleven. Theater brengt woorden tot leven. Door woorden te spelen, worden ze betekenisvol. In deze sessie staat de Viertakt van Verhallen centraal. Deze woordenschatdidactiek voor het primair onderwijs kent verschillende fases: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. In deze workshop verbinden we de fases direct in de praktijk met verschillende theaterwerkvormen. Zo ervaar je hoe je theatrale werkvormen aan de Viertakt van Verhallen verbindt om zo de woordenschat en taalvaardigheid van kinderen betekenisvol te vergroten.

Van idee tot afspraak (groep 1 t/m 8) door Miriam van Meer en Doreen Keurentjes
Hoe voer je een professionele dialoog met een school, waarin hun vraag en jouw unieke kwaliteiten goed uit de verf komen? Hoe help je de school goed te verwoorden wat zij willen en hoe verwoord jij wat je te bieden hebt? Een goed gesprek is niet te vangen in tips en tricks of modellen. Een goede opbouw en focus kan je wel helpen. Tijdens deze workshop krijg je handvatten om het gesprek op te bouwen met open vragen en focus, door samen te dromen en buiten de gebaande paden te denken. Met als doel te komen tot heldere inhoudelijke afspraken. We gaan samen actief aan de slag, want door te doen, leer je.

Vakoverstijgend werken met muziek: Het kan niet anders! (groep 1 t/m 8) door Annette Hamelink en Suzan Lutke
Creativiteit is van groot belang voor opgroeiende kinderen. Tegelijkertijd is het een lastig begrip en laat het zich niet makkelijk in een definitie vangen. Hoe kun je in jouw muzieklessen en projecten de creativiteit van kinderen tot bloei laten komen? Dat ervaar je in deze workshop.

Terug naar het programma