Onderwijs woensdag 23 mei 2018
Scholen en cultureel aanbieders zijn de afgelopen maanden enthousiast aan de slag gegaan met het speerpunt Kunst, taal en rekenen. Zo ging de Heijenoordschool in april al in co-creatie aan de slag met een cultureel aanbieder. De rekenlessen werden verrijkt door het maken van muziek. De uitkomsten van deze pilot worden meegenomen in het vervolg van het project. En mooi voor jouw…
Onderwijs woensdag 23 mei 2018
Het vierde PR8-schooljaar nadert haar einde. Ruim 13.000 kinderen bezochten één van de acht aanbieders. Wat hebben de kinderen gelachen bij ‘De spin die te veel scheetjes laat’ van het Gelders Orkest en Filemon Wesselink. Wat hebben ze meegeleefd met de ‘Familie van Nielie’ van theatergroep Kwatta. En wat hebben ze genoten van ‘So you think you can stoelendans’ van Introdans. Er is ook weer hard gewerkt in de stal en op het land tijdens…
Onderwijs woensdag 23 mei 2018
KR8ig is een vervolgprogramma van het PR8cultuurprogramma. Het afgelopen schooljaar volgden 28 scholen de gratis lessen voor twee groepen. Heeft jouw school nog geen gebruik gemaakt van de drie gratis lessen? Meld je aan en maak kennis met kunstaanbieders uit je directe omgeving. Hoe werkt het?Ga je of ben je met je groep naar Het Gelders Orkest, Introdans,…
Onderwijs woensdag 23 mei 2018
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij! Jij doet toch zeker ook mee aan de grootste, succesvolste én leukste leesbevorderingscampagne van het jaar? Wij helpen je graag op weg met verdiepende materialen en activiteiten, waarmee je de Kinderboekenweek op school tot een succes kunt maken. Rozet…
Onderwijs woensdag 23 mei 2018
Op 15 augustus 2016 zijn de stichtingen Bibliotheek Arnhem, Kunstbedrijf Arnhem en Beheer Rozet bestuurlijk gefuseerd om van maximale waarde te kunnen zijn. Rozet verbindt taal, kunst en erfgoed en maakt persoonlijke groei mogelijk. Rozet versterkt de ontwikkeling van kinderen door de kracht van taal, kunst en erfgoed. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen met alle basisscholen. Komend schooljaar kun je bij ons terecht voor advies, ondersteuning en inspiratie. We…
Onderwijs woensdag 23 mei 2018
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek met als thema vriendschap: Kom erbij! Wij geven je met vier gratis trainingen graag de nodige inspiratie en handvatten om met nieuwe ideeën en veel plezier aan de slag te gaan met jouw leerlingen binnen het thema vriendschap. Door creatief onderwijs bied je als leerkracht een kader waarbinnen kinderen zich kunnen verwonderen…
Onderwijs maandag 21 mei 2018
Maak gebruik van de gemeentelijke matchingsregeling voor cultuureducatieElke school in Nederland ontvangt (in de prestatiebox) geld voor cultuureducatie vanuit het rijk. Dit is ongeveer €11,50 per leerling. (schooljaar 2019-2019: €11,87) De gemeente Arnhem verdubbelt dit bedrag en stelt per leerling €11,50 per leerling beschikbaar om alle scholen kennismaking, verdieping en verankering van cultuureducatie mogelijk te maken. Hoe kom je hiervoor…
Onderwijs donderdag 22 maart 2018
Fonds Cultuurparticipatie komt met een nieuwe subsidieregeling ‘Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020’. Met deze regeling wil het Fonds een grote groep scholen en leerlingen stimuleren samen met een culturele instelling talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen…
Onderwijs donderdag 22 maart 2018
Iedereen heeft dagelijks, bewust en onbewust, te maken met architectuur en stedenbouw. CASA biedt een programma aan dat jongeren anders laat kijken naar hun leefomgeving. Het programma sluit aan bij CKV, maatschappijleer en geschiedenis. Iedereen woont in een huis en in een dorp of stad. Door jongeren anders te laten kijken naar hun eigen leefomgeving en de stad wil CASA hen bewust maken van het feit dat…
Onderwijs donderdag 22 maart 2018
Zelf collectiestukken aanraken en passen? Met dit unieke project van Museum Arnhem kan het! Tijdens de les komt een museumdocent in de klas mét hedendaagse sieraden uit de collectie van Museum Arnhem. Dankzij een schenking heeft Museum Arnhem een aantal sieraden dubbel in de collectie. De schenker, Jurriaan van den Berg, heeft bij de schenking vermeld dat het museum deze dubbele sieraden in mag zetten als studiecollectie. Dit biedt een mooie kans om de collectie…