Speerpunt ‘Kunst, taal en rekenen’

Onderwijs woensdag 28 februari 2018

De afdeling Kunst & Onderwijs maakt elk jaar een onderwerp tot speerpunt, komend vanuit de behoefte van de scholen en culturele aanbieders. Van 2018 tot half 2019 is dit ‘Kunst, taal en rekenen’. We reserveren dit jaar stimuleringsgelden voor activiteiten die de kerndoelen van kunst, taal en rekenen in gelijke mate bevorderen.

Tijdens de ICC-netwerkbijeenkomst op 7 februari jl. maakten leerkrachten en ICC’ers kennis met inspirerende workshops om zo een beeld te krijgen van de mogelijkheden kunst, taal en rekenen te verbinden. Drie specialisten uit verschillende kunstdisciplines (muziek en rekenen, theater en taal, beeldend en rekenen) deelden hun ervaringen.

Zo werkte Wolf Brinkman drie jaar lang samen met een klas afwisselend op school en in Museum Boijmans van Beuningen. Het boek Kunst=Taal+Rekenen geeft dit proces prachtig weer. Aslan Muziekcentrum leerde ons in de training ‘Op dans kan je rekenen’ een lied over het metriek stelsel en liet ons speels de tientallen en eenlingen scheiden. Nataschenka le Clerqc koppelde theatrale werkvormen aan de Viertakt van Verhallen om zo de woordenschat en taalvaardigheid van kinderen betekenisvol te vergroten. Ook werd een leesmap en een boek over het speerpunt aan alle scholen uitgereikt. Wil je deze alsnog ontvangen? Stuur ons dan een bericht.

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 8 februari werden aanbieders geïnformeerd over het nieuwe Speerpunt. Samen reflecteerden ze over de mogelijkheden die ze zien voor hun aanbod in combinatie met het taal- en rekenonderwijs. Zij ontwikkelen graag samen met scholen projecten op maat rondom het speerpunt. In de loop van het jaar organiseren we nog meer activiteiten voor scholen en aanbieders. Houd hiervoor de nieuwsbrief en website in de gaten.

Wil je weten wat het speerpunt ‘Kunst, taal en rekenen’ voor jouw school kan betekenen? Neem dan contact op met Anneke Ingwersen, projectleider stimuleringsgelden Kunst&Onderwijs via email of telefoon 06-41607808.