Co-creëer mee met ‘Kunst, taal en rekenen’

Onderwijs woensdag 28 februari 2018

Wij zijn op zoek naar scholen die in co-creatie met een culturele aanbieder een vakoverstijgend project willen ontwikkelen in het kader van Kunst, taal en rekenen. Als school bepaal je zelf de vraagstelling voor het project. Het resultaat wordt vormgegeven door te co-creëren in een flexibel proces. Klinkt interessant? Lees dan vooral even door en meld je uiterlijk 31 maart aan.

Elk jaar reserveert Kunstbedrijf Arnhem budget voor een speciaal speerpunt. In 2017 was dit speerpunt erfgoed. In 2018 is dit het speerpunt ‘Kunst, taal en rekenen’. Binnen het speerpunt gaan scholen samen met een culturele aanbieder aan de slag. Het uitgangspunt is de vraag vanuit de school. Wat het resultaat precies zal zijn, wordt al doende duidelijk. Misschien wordt het een lessenreeks die de leerkracht zelf uitvoert en het taalonderwijs aan de kunstvakken koppelt. Misschien wordt de jaarlijkse Grote Rekendag samen met externe aanbieders vormgegeven. Of misschien… Het proces wordt door één van onze consulenten begeleid.

Wat is co-creatie?
Co-creatie is een vorm van samenwerking tussen school en cultuuraanbieders. Het eindresultaat van co-creatie is altijd uniek. Er wordt iets nieuws gemaakt, waarbij je het beginpunt samen afstemt en de weg naar het eindpunt een avontuur is. Uitgangspunt van de co-creatie is de exacte vraag en behoefte van de school. Co-creatie leidt tot betere producten die écht op de vraag van de school zijn toegespitst en daarmee bijdragen aan de verankering van kunst- en cultuureducatie in het curriculum van de school.

Meld je school aan voor 31 maart
Wil je aan de slag met co-creatie? Denk dan samen met je team na over de centrale vraag en geef jullie interesse voor 31 maart 2018 door aan onze projectleider, Anneke Ingwersen. Neem ook gerust contact op met Anneke voor meer informatie via e-mail of telefoon 06-4160 7808.