Laatste inschrijfronde Cultuureducatie met Kwaliteit geopend!

Onderwijs woensdag 28 februari 2018

Gratis scholingstraject cultuuronderwijs op maat voor je school

Sinds de start van het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) heeft Kunstbedrijf Arnhem leerkrachten van 14 basisscholen geïnspireerd, getraind en gecoacht om cultuuronderwijs op een creatieve manier in te zetten. Een traject waar zowel leerkrachten als kinderen erg veel plezier aan beleven. Met als resultaat? Kinderen die met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Handig in deze 21ste eeuw!

De subsidie CMK kan ook jouw school helpen een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs te ontwikkelen. Veel scholen kiezen ervoor deze leerlijn aan te laten sluiten bij hun leerlijn of methode taal, wereldoriëntatie of sociale vaardigheden. Kunst is immers een belangrijk middel bij het aanleren van een onderzoekende houding en het lesgeven vanuit een creatief proces. Dit sluit naadloos aan bij de 21e eeuwse vaardigheden.

Subsidieregeling voor scholen
Kunstbedrijf Arnhem, Fonds voor Cultuurparticipatie en gemeente Arnhem vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk scholen in Arnhem mee kunnen doen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen vinden een periode van vier jaar soms erg lang om te overzien. Mede daarom kunnen scholen voor de laatste twee kalenderjaren van de CMK-periode opnieuw een projectaanvraag indienen. Dat kan tot 1 november 2018 bij Kunstbedrijf Arnhem.

We geven je graag meer informatie over de regeling en de mogelijkheid om deel te nemen. Dat kan via je consulent of via Miriam van Meer (projectleider CMK): miriam.vanmeer@kunstbedrijfarnhem.nl.

Nieuwsgierig? Bekijk ook eens ons filmpje over cultuur¬educatie in Arnhem.