Kunst, taal & rekenen - projecten voor jouw school

Onderwijs woensdag 5 september 2018

Dansen met cijfers, lichtverven met letters, spelen met woorden… Deze kunstprojecten staan klaar om op jouw school te starten. In een digitale folder presenteren wij graag deze eerste selectie van kunstprojecten die op een inspirerende wijze bijdragen aan het taal- of rekenonderwijs.

Kunstbedrijf Arnhem (Rozet) kiest periodiek een inhoudelijk speerpunt, gekozen in overleg met het onderwijs en het culturele veld. Van januari 2018 tot december 2019 is dit Kunst, taal en rekenen. Verschillende aanbieders hebben zich de afgelopen maanden laten inspireren en verdiept in het speerpunt. Er zijn nieuwe projecten ontwikkeld en bestaande projecten zijn verder aangescherpt. Projecten die de doelen van rekenen of taal op een speelse en uitdagende manier ondersteunen of verdiepen.

Een overzicht van dit resultaat vind je in deze digitale folder. Naast dit aanbod, kun je je als school laten begeleiden in het ontwikkelen van een op maat gemaakt project, in nauwe samenwerking met een kunstvak-aanbieder.

Meer informatie
Meer weten? Neem contact op met projectleider Anneke Ingwersen | 06-41607808 | anneke.ingwersen@kunstbedrijfarnhem.nl.