PRIMAIR ONDERWIJS

Kinderen beschikken van nature over creativiteit, innovatief vermogen en ondernemerschap. De kunst is om dat op school te onderhouden. Kunst in het onderwijs is daarbij een belangrijk middel omdat we daarmee de kinderen in onze samenleving handvatten geven om kunst te maken, te herkennen, te waarderen en leren van kunst te genieten. De persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit van elk kind wordt hierdoor gestimuleerd.

We richten ons op kinderen van 2 t/m 12 jaar, op leerkrachten en hun ouders. Dat doen wij niet alleen, maar samen met onze partners: (brede)basisscholen, cultuurmakelaars, jeugdtheater- en dansgezelschappen, individuele kunstenaars, musea, de bibliotheek, wijkverenigingen en vele anderen. Met deze samenwerking creëren we een doorlopende leerlijn voor alle kinderen in Arnhem.

Wij:
- adviseren en begeleiden basisscholen in Arnhem bij het ontwikkelen van geschikt cultuuronderwijs;
- helpen scholen en aanbieders om activiteiten op maat te maken;
- houden scholen en aanbieders op de hoogte van nieuws over cultuureducatie.

Om scholen te helpen bij het vinden van geschikt aanbod, verzamelen we al het aanbod van kunstinstellingen en aanbieders uit Arnhem e.o. op de site www.cultuurenschoolarnhem.nl. U vindt hier voorstellingen in het theater of op school, workshops, musea, verlengde schooldagactiviteiten en binnen- en buitenschoolse projecten in de wijken. Op de site kunt u ons vinden bij Advisering bij projecten op maat van Kunstbedrijf Arnhem Kunst en Onderwijs.

Sinds 1 september 2015 is het Convenant Cultuureducatie Primair Onderwijs Arnhem 2015-2023 van kracht. Dit kader is opgesteld door de stuurgroep Cultuureducatie PO Arnhem en kan rekenen op een breed draagvlak van de scholen en de culturele instellingen van Arnhem. Om dit plan te realiseren, levert Kunstbedrijf Arnhem menskracht in organisatie en expertise op drie niveaus: kennismaking, verdieping en verankering.