SPECIAAL ONDERWIJS

Net als het reguliere primair onderwijs ondersteunen wij het speciaal onderwijs bij het vormgeven van hun cultuuronderwijs. Ook deze scholen willen leerlingen op een verantwoorde wijze met kunst en cultuur in aanraking brengen. Wij helpen hen door te adviseren, te informeren en nieuwe ontwikkelingen mee in gang te zetten. Samen met onze partners leiden we zo veel mogelijk leerlingen door naar kunst als vrije tijdsbesteding.

VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs onder school Tjeerd Kootstra
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs na school Maribel Coco Perez
PSO Primair Speciaal Onderwijs onder school Doreen Keurentjes
PSO Primair Speciaal Onderwijs na school Maribel Coco Perez
SBO Speciaal Basisonderwijs onder school Doreen Keurentjes
SBO Speciaal Basisonderwijs na school  Maribel Coco Perez

 

Naschoolse activiteiten