VOORTGEZET ONDERWIJS

Creativiteit is de basisvaardigheid, de kerncompetentie voor de 21e eeuw.

“Creativiteit is in het onderwijs net zo belangrijk als alfabetisme, en we moeten het met dezelfde status behandelen” (Ken Robinson)

Kunst- en cultuurvakken zijn het fundament in het onderwijs. Het onderwijs is daarmee cultuurdrager. De kunstvakken hebben niet het monopolie op de ontwikkeling van creativiteit, maar ze hebben wel de intrinsieke eigenschappen die hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Een bijdrage die door eigen ontwikkeling, in samenwerking met andere leergebieden, maar ook met professionele culturele partners alleen maar kan groeien.

Wij adviseren het voortgezet onderwijs op het gebied van kunst, cultuur en onderwijs bij:

-       Ontwikkeling van beleid en visie;

-       Innovatie van kunstvakken;

-       Samenstelling van een programma culturele activiteiten;

-       Verbinding tussen onderwijs en cultuuraanbieders;

-       Ontwikkeling van projecten.

Daarnaast bieden we in samenwerking met diverse partners bijscholing en cursussen.

Kunstbedrijf Arnhem initieert educatie bij grote Arnhemse kunstactiviteiten als Sonsbeek, Mode Biënnale, etc.

In ontwikkeling

Arnhem heeft als stad een enorm creatief en cultureel potentieel. Kunstbedrijf onderzoekt de potentie van een duurzame en vaste samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en (in eerste instantie) de grote cultuuraanbieders in Arnhem. Het gaat om een brede kennismaking met de mogelijkheden van de stad voor zoveel mogelijk leerlingen. Een samenwerking die gebaseerd is op deelname in cultuur, ook voor jongeren die hiermee niet vanzelf in aanraking komen. We willen een ontmoeting met de kunsten creëren. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Want Arnhem biedt jongeren zoveel mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Kootstra, consulent Voortgezet Onderwijs, via tjeerd.kootstra@kunstbedrijfarnhem.nl of telefoonnummer 06-10986366.