ECLN: EUROPEAN CULTURAL LEARNING NETWORK

Kunstbedrijf Arnhem is partner binnen het ECLN netwerk. ECLN staat voor European Cultural Learning Network en richt zich op Cultureel Leren. Het project heeft twaalf leden, die samen elf landen presenteren. ECLN wil zoveel mogelijk verbindingen leggen met organisaties en personen uit heel Europa in de sector die zich richt op cultureel leren.

Alle cultureel leren beoefenaars zijn kunstenaars die in staat zijn andere mensen te stimuleren in hun ontwikkeling. Dit doen ze door hen te betrekken in de artistieke praktijk. Dit geldt ook voor kunstenaars, pedagogen, ambtenaren, sociale en culturele werkers, docenten en creatieve en culturele adviseurs.

Cultureel Leren omvat het hele scala van artistieke en culturele leren dat wordt geleverd door kunstenaars en creatieve mensen binnen en tussen drie verschillende situaties:
1. Informele situaties,  bijvoorbeeld door het delen van kennis en vaardigheden tussen mensen binnen informele kunstenaar ad-hoc netwerken;
2. Niet-formele situaties, bijvoorbeeld binnen culturele of kunstcentra of door middel van culturele en maatschappelijke organisaties, binnen op kunst gebaseerde projecten en programma's gericht op specifieke gemeenschappen of jongeren of om specifieke culturele of artistieke praktijk te bevorderen, te ondersteunen en te ontwikkelen;
3. Formele situaties, bijvoorbeeld lessen, workshops, lezingen of seminars in het kader van formele leerprogramma's op school, volwassen onderwijs of universiteit.

Newsletter January 2017