Achtergrond clock

In Europees verband is er de mogelijkheid gecreëerd om via een non-formele leerweg op vier niveaus en in twee beroepskwalificaties een certificering te behalen bij de Scottish Qualifications Authority. Dit non-formele leerwegcertificaat staat te boek als ‘Scottish Qualifications Authority Professional Awards in Practice-based Learning with CLOCK’.
CLOCK staat voor Collective Learning Open Curriculum Kit.

De vier niveaus zijn:
- Expert; gelijkwaardig aan post graduateniveau (EQF niveau 7, SCQF niveau 11)
- Champion; gelijkwaardig aan bachelorniveau (EQF niveau 6, SCQF niveau 10)
- Competent; gelijkwaardig aan diploma van het hoger onderwijs (EQF niveau 5, SCQF niveau 8)
- Higher apprentice; gelijkwaardig aan hoger onderwijs certificaatniveau (EQF niveau 4, SCQF niveau 6)

De twee beroepskwalificaties die momenteel aangeboden worden zijn:
- Cultural learning:
Dit omvat alle artistieke en creatieve praktijken die gedeeld worden met anderen in een niet-formele instellingen. Dit kan plaatsvinden op het werk, op de kunst en culturele locaties, in openbare of sociale instellingen bijv. ziekenhuizen, scholen, gevangenissen, buurthuizen en in private en andere commerciële instellingen, zoals studio's en projectmatige instellingen.
- Ontwikkelen en ondersteunen van creatieve bedrijven:
Dit omvat de commerciële, sociale en culturele ondernemingen en regionale, nationale en internationale creatieve en culturele ontwikkeling en ondersteuning van het bedrijfsleven.

Wat is CLOCK?
- Een digitale interactieve toolkit voor werkgevers, beroepsverenigingen en freelancers in een sector die de werknemersvaardigheden toont die op het werk verworven en toegepast worden.
- Een manier om de vaardigheden van individuele werknemers als onderdeel van hun gewone taakomschrijving, te erkennen, valideren en certificeren zonder dat het extra tijd of inspanning kost.
- Een transparant ontwikkelingskader voor hoog niveau vaardigheden die opgedaan zijn op het werk.
- Een peer reviewed validatieprogramma voor hoog niveau vaardigheden ontwikkeld door middel van dertien jaar van onderzoek en action-learning in verschillende projecten en programma's met werkgevers en freelancers uit twaalf Europese landen.

Wat kan CLOCK doen?
CLOCK kan....
- de vaardigheden monitoren en vastleggen die tijdens het werk ingezet worden;
- werknemers ondersteunen om hun vaardigheden te ontwikkelen d.m.v. peer2peer learning;
- bewijs vastleggen van individuele leren op de werkplek om beroepskwalificaties gelijkwaardig te krijgen aan het hoger onderwijs certificaten en diploma's;
- het vertrouwen vergroten en de werknemers waarderen door erkenning en bekrachtigen van onzichtbare vaardigheden;
- tijd en geld besparen dat besteed wordt aan externe opleiding en schept meer geïntegreerde kansen voor meer mensen.

Wie gebruikt CLOCK?
- Werkgevers, beroepsverenigingen en freelancers
- Gekwalificeerde peer reviewers
- De Schotse kwalificatie autoriteit
- Tulip peer2peer learning Ltd

Voor meer informatie, registreer je bij www.clockyourskills.com.