Nederlandse samenwerking

Kunstbedrijf Arnhem doet samen met LKCA en Cultuurmij Oost onderzoek naar culturele hotspots in Gelderland. Hotspots kunnen zowel locaties en (groepen) personen zijn. Door middel van dit onderzoek hopen we de blinde vlekken op de Gelderse culturele kaart in beeld te brengen: waar wordt er cultuur gemaakt, geconsumeerd en met name overgedragen buiten de institutionele kaders zoals muziekscholen, opleidingen en cursussen? Cultuur definiëren we breed en inclusief: van breakdance tot proza, van zingen tot creatief handwerk, van theater tot flash mobs, van videoproductie tot mode en fashion, ambachtelijk, digitaal of online! We richten ons daarbij met name op jongeren, maar sluiten niet uit dat er ook andere doelgroepen buiten de formele kaders om hotspots kunnen creëren. 

Wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Amalia Deekman via amaliadeekman@lkca.nl.