KOM GELDERLAND

KOM Gelderland staat voor structurele, toegankelijke en professionele kunsteducatie voor iedereen met een ondersteuningsvraag. Onder ondersteuningsvraag verstaan we iedereen, van jong tot oud, met bijvoorbeeld een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een psychosociaal probleem of een psychiatrische stoornis.

KOM Gelderland is een samenwerkingsverband van negen culturele centra met twee provinciale partners die de krachten hebben gebundeld om de gezamenlijke doelstelling te verwezenlijken: Toegang tot professionele kunsteducatie voor iedereen met een ondersteuningsvraag in de provincie Gelderland. Voor structurele toename van kunstparticipatie en integratie in de maatschappij voor iedereen met een ondersteuningsvraag in de gehele provincie Gelderland.

De samenwerkende partners zijn Boogie Woogie, Cultuurkust, Cultuurmij Oost, De Onderwijsspecialisten, De Plantage, Gruitpoort, Kunstbedrijf Arnhem, Lindenberg, Cultura Ede, Markant en Muzehof. KOM Gelderland wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Meer informatie is te vinden op www.komgelderland.nl.