Blijven Meedoen

Kunstbedrijf Arnhem organiseert voor de kwetsbaarste ouderen in Arnhem en omgeving “Blijven meedoen met Kunst”.

In zes bijeenkomsten activeren we de ouderen om zich te uiten, terug te gaan naar vroeger (reminiscentie) en samen plezier te hebben. Dit doen we door middel van een zintuigelijke beleving zoals horen, voelen en bewegen. Een groep professionele kunstdocenten vult samen met drie vrijwilligers de bijeenkomsten beurtelings in met muziek, verhalen vertellen, tekenen/schilderen en dans. Ook bestaan er modules theater en literatuur.

Het doorlopende thema bij de bijeenkomsten is 'handen'. Wat hebben mijn handen meegemaakt? Hebben ze hard gewerkt? Hebben ze verzorgd? Wat zeggen ze over mij? Hoe zien ze er nu uit? Wat kan ik er mee uitdrukken?

De serie is als geheel in te zetten, maar de verschillende onderdelen zijn ook als losse module af te nemen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met projectleider Ineke Tegelaar via ineke.tegelaar@kunstbedrijfarnhem.nl.

Dit project wordt ondersteund door Dullertsstichting, Arnhem