Speciaal Onderwijs

Samen met partner Onderwijsspecialisten hebben we een convenant ondertekend om met elkaar zoveel mogelijk leerlingen op het speciaal onderwijs in aanraking te laten komen met kunst en cultuur en te leiden naar kunst als vrije tijdsbesteding. Inmiddels zijn met onze netwerkpartners meerdere cursusgroepen gerealiseerd waar leerlingen als vrijetijdsbesteding uit kunnen kiezen. Van De Band, waarbij leerlingen roulerend kennis maken met de instrumenten van een popband tot muziektheaterlessen, waarbij jongeren vanuit rap en theater een eigen productie creëren. 

Onderschoolse activiteiten