Netwerk

Kunstbedrijf Arnhem is ingericht als netwerkorganisatie. Dat betekent dat wij de uitvoering van onze activiteiten overlaten aan netwerkpartners. Het gaat dan bijvoorbeeld om lessen in de verschillende kunstdisciplines, workshops op de scholen en activiteiten in de wijken.

Vanuit de gemeente heeft Kunstbedrijf de opdracht om de netwerkpartners ‘vindbaar en zichtbaar’ te maken. We voeren daarom beleid op het ondersteunen en verbinden van de netwerkpartners. Wij organiseren daarvoor meerdere malen per jaar netwerkbijeenkomsten. Ook kunnen netwerkpartners een eigen pagina aanmaken op onze website om hun aanbod te presenteren.

Hoe word ik een netwerkpartner?

Kunstbedrijf Arnhem bouwt het netwerk van partners langzaam op. Dit om de kwaliteit van het netwerk hoog te houden. In eerste instantie bestaat het netwerk uit de oud-docenten van Kunstbedrijf alsmede docenten met wie we de afgelopen jaren succesvol hebben samengewerkt. Wil je netwerkpartner worden of meer informatie, neem dan contact op met Sandra van Winden, manager netwerk via sandra.vanwinden@kunstbedrijfarnhem.nl.

Hoe vind ik een netwerkpartner?

Via het cursusaanbod kunt u een netwerkpartner zoeken.