Praktische informatie

Vakanties en vrije dagen 2017-2018

Herfstvakantie   Maandag 16 oktober t/m Zondag 22 oktober 2017
Sinterklaas   Dinsdag 5 december 2017 sluit Rozet om 17.00 uur
Kerstvakantie   Maandag 25 december 2017 t/m Zondag 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie   Maandag 12 februari 2018 t/m Zondag 18 februari 2018
2e Paasdag   Maandag 2 april 2018
Koningsdag   Vrijdag 27 April 2018
Meivakantie   Maandag 30 april t/m Zondag 6 mei 2018 (evt. extra week van maandag 7 t/m zondag 13 mei 2018; dit is incl. Hemelvaartsdag op 10 mei 2018)
Hemelvaart   Donderdag 10 mei 2018
Pinksteren   Maandag 21 mei 2018
Start zomervakantie   Maandag 9 juli 2018


De officiële vakantieperiodes staan hierboven aangegeven. Docenten bepalen zelf en/of in overleg met de cursist of er lessen zijn tijdens de vakanties.

Kortingsregelingen

Gelrepas

   Als je in het bezit bent van een Gelrepas, krijg je korting op een cursus. Dit geldt voor het gehele les- en cursusaanbod. Kijk voor het aanvragen van de Gelrepas en voorwaarden op de website van de gemeente Arnhem. Vul je Gelrepas nummer in op het digitale inschrijfformulier.

 

Stichting Jeugdcultuurfonds

    Het Jeugdcultuurfonds Arnhem is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool, balletschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl/arnhem.

 

CURSUSGELD EN BTW-TOESLAG

Onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming aan cursisten jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen:
- muziekonderwijs zoals zanglessen, instrumentlessen;
- dansonderwijs zoals jazzdans, kinderdans, klassieke dans, moderne dans, show- en musicaldans;
- dramaonderwijs zoals toneel- en theaterlessen;
- beeldende vorming zoals tekenen, handenarbeid, textiele- en audiovisuele vormgeving.
Voor cursisten boven de 21 jaar geldt 21% BTW-toeslag op de lessen (voor pilates geldt een BTW-tarief van 6%).Schrijfcursussen zijn vrijgesteld van BTW.

Als peildatum geldt de leeftijd van de cursist op het moment waarop de cursus begint. Als de cursist in de loop van de cursus 21 jaar wordt, loopt de vrijstelling door.