Praktische informatie

Vakanties en vrije dagen 2016-2017

Herfstvakantie   Ma 24 oktober t/m Zo 30 oktober 2016
Kerstvakantie   Ma 26 december 2016 t/m Zo 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie   Ma 27 februari 2017 t/m Zo 5 maart 2017
2e Paasdag   Ma 17 april 2017
Meivakantie   Ma 24 april 2017 t/m Zo 30 april 2017
Hemelvaart   Do 25 mei 2017
Pinksteren   Ma 5 juni 2017
Start zomervakantie   Ma 17 juli 2017


De officiële vakantieperiodes staan hierboven aangegeven. Docenten bepalen zelf en/of in overleg met de cursist of er lessen zijn tijdens de vakanties.

Kortingsregelingen

Gelrepas

   Als je in het bezit bent van een Gelrepas, krijg je korting op een cursus. Dit geldt voor het gehele les- en cursusaanbod. Kijk voor het aanvragen van de Gelrepas en voorwaarden op de website van de Gemeente Arnhem. Vul je Gelrepas nummer in op het digitale inschrijfformulier.

 

Stichting Jeugdcultuurfonds

    Het Jeugdcultuurfonds Arnhem is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool, balletschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl/arnhem.

 

CURSUSGELD EN BTW-TOESLAG

Onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming aan cursisten jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen:
- muziekonderwijs zoals zanglessen, instrumentlessen;
- dansonderwijs zoals jazzdans, kinderdans, klassieke dans, moderne dans, show- en musicaldans;
- dramaonderwijs zoals toneel- en theaterlessen;
- beeldende vorming zoals tekenen, handenarbeid, textiele- en audiovisuele vormgeving.
Voor cursisten boven de 21 jaar geldt 21% BTW-toeslag op de lessen (voor pilates geldt een BTW-tarief van 6%).Schrijfcursussen zijn vrijgesteld van BTW.

Als peildatum geldt de leeftijd van de cursist op het moment waarop de cursus begint. Als de cursist in de loop van de cursus 21 jaar wordt, loopt de vrijstelling door.