Praktische informatie

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

Zomervakantie   Maandag 9 juli 2018 t/m Zondag 19 augustus 2018
Herfstvakantie   Maandag 15 oktober t/m Zondag 21 oktober 2018
Sinterklaas   Woensdag 5 december 2018
Kerstvakantie   Maandag 24 december 2018 t/m Zondag 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie   Maandag 4 maart 2019 t/m Zondag 10 maart 2019
2e Paasdag   Maandag 22 april 2019
Koningsdag   Zaterdag 27 April 2019
Meivakantie   Maandag 29 april t/m Zondag 5 mei 2019
Hemelvaart   Donderdag 30 mei 2019
Start zomervakantie   Maandag 8 juli 2019


De officiële vakantieperiodes staan hierboven aangegeven. Docenten bepalen zelf en/of in overleg met de cursist of er lessen zijn tijdens de vakanties.

Kortingsregelingen

Gelrepas

   Als je in het bezit bent van een Gelrepas, krijg je korting op een cursus. Dit geldt voor het gehele les- en cursusaanbod. Kijk voor het aanvragen van de Gelrepas en voorwaarden op de website van de gemeente Arnhem. Vul je Gelrepas nummer in op het digitale inschrijfformulier.

 

Stichting Jeugdcultuurfonds

    Het Jeugdcultuurfonds Arnhem is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool, balletschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl/arnhem.

 

CURSUSGELD EN BTW-TOESLAG

Onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming aan cursisten jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen:
- muziekonderwijs zoals zanglessen, instrumentlessen;
- dansonderwijs zoals jazzdans, kinderdans, klassieke dans, moderne dans, show- en musicaldans;
- dramaonderwijs zoals toneel- en theaterlessen;
- beeldende vorming zoals tekenen, handenarbeid, textiele- en audiovisuele vormgeving.
Voor cursisten boven de 21 jaar geldt 21% BTW-toeslag op de lessen (voor pilates geldt een BTW-tarief van 6%).Schrijfcursussen zijn vrijgesteld van BTW.

Als peildatum geldt de leeftijd van de cursist op het moment waarop de cursus begint. Als de cursist in de loop van de cursus 21 jaar wordt, loopt de vrijstelling door.

 

Privacyverklaring

Bekijk hier onze privacyverklaring