Structuur & organogram

Kunstbedrijf zorgt voor het ontstaan van initiatieven binnen Arnhem door op het juiste moment projecten te initiëren en aan te sluiten bij bewegingen in de samenleving. Door projecten op te zetten en daar culturele ondernemers uit de stad aan te verbinden. We onderhouden en voeden een netwerk van culturele professionals, amateurverenigingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligers, scholen, geldverschaffers en andere belanghebbenden. Kunstbedrijf ziet toe op een toegankelijke culturele loopbaan van alle Arnhemmers. We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de wereld van kunst en cultuur en zien permanent mogelijkheden voor nieuwe initiatieven.

Met een klein team van specialisten realiseren wij onze missie en maken wij de organisatie en ondersteuning van de programma’s mogelijk. Tot het kernteam behoren directie, administratie, beheer, etc. Maar ook professionals die zorgen voor verbinding, innovatie, presentatie en professionalisering. Met het kernteam faciliteren we zelfstandig ondernemers in de stad die we aan ons verbinden en maken deze zichtbaar voor hun klanten.

Organogram

Uiteraard is de omvang van het kernteam afhankelijk van de afname van de programma’s door de verschillende partners. Daarom richten we ook de basisinfrastructuur waar mogelijk flexibel in of delen deze met partners in de stad. Over de resultaten van ons beleid maken we prestatieafspraken met de gemeente Arnhem. Tot die resultaten behoort ook het aantrekken en organiseren van projecten.

In schema gezet ziet de financiering van Kunstbedrijf er als volgt uit: