VERTROUWENSPERSOON

(Ouders van) leerlingen, cursisten en klanten die aanlopen tegen niet gewenst gedrag bij Kunstbedrijf Arnhem, kunnen terecht bij externe vertrouwenspersoon Ernie van Brink. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 - 53 31 46 49 en via mail: ernie.van.brink@gmail.com.
...............................................................................................................................................................

WIE IS ERNIE VAN BRINK?

"Graag wil ik mij aan je voorstellen: ik ben Ernie van Brink en werk al jaren met veel plezier als coach, trainer, stressconsultant en loopbaanadviseur bij verschillende organisaties. Belangrijk in mijn werk is goed kunnen luisteren en je in kunnen leven in een ander.

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Ik kan helpen bij de opvang, begeleiding en nazorg van leerlingen/cursisten (of hun ouders) en klanten van Kunstbedrijf Arnhem die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. Je kunt hierbij denken aan:
• pesten
• discriminatie
• agressie
• seksuele intimidatie
In alle gevallen geldt, dat jij zelf bepaalt wat ongewenst is. Als je last hebt van ongewenst gedrag kun je mij als vertrouwenspersoon benaderen, per mail of telefonisch. Alles wat je met mij bespreekt, blijft tussen ons. We kunnen zo nodig een afspraak maken voor een gesprek.
Ook als je niet zeker weet of jouw vraag wel bij mij hoort, kun je contact met me opnemen.

Wat kun je naast een luisterend oor van mij verwachten?

• Advies over hoe je met de pleger in gesprek zou kunnen gaan.
• Advies over bemiddeling tussen jou en de pleger.
• Advies over iemand die corrigerend kan optreden.
• Hulp bij het indienen van een officiële klacht bij ernstige gebeurtenissen.
Ik sta achter jou en neem voor waar aan wat jij zegt. Jij hebt de regie over het gesprek, ik adviseer alleen. Jij bepaalt wat jij wilt dat er uiteindelijk gaat gebeuren. Ik onderneem alleen actie als jij mij daarvoor toestemming hebt gegeven. Bovendien heb ik geheimhoudingsplicht."