WERKEN BIJ KUNSTBEDRIJF ARNHEM

Kunstbedrijf Arnhem is actief in alle lagen van onderwijs, in een aantal Arnhemse wijken, in samenwerkingsverbanden voor mensen met een zorgvraag en als facilitator voor de uitvoer van individuele lessen. Het afgelopen jaar heeft Kunstbedrijf een transitie doorgemaakt waarbij haar functie in de stad Arnhem is herijkt, de vier programma’s zijn aangescherpt en de backoffice opnieuw is ingericht. Onze uitvalsbasis is Rozet, in het centrum van Arnhem. Het komende jaar is het onze doelstelling om onze organisatie krachtig neer te zetten vanuit onze kernwaarden: ondernemend, klantgericht, flexibel en toegankelijk.

Vacatures:

Rozet is hét middelpunt voor cultuur, kennis en educatie in Arnhem. Ga je als bezoeker bij Rozet naar binnen, dan stap je rijker weer naar buiten.

Het afgelopen jaar hebben Rozet, de Bibliotheek en Kunstbedrijf Arnhem een gezamenlijk strategisch beleidsplan ontwikkeld. In 2020 willen we de “Springplank voor de stad” zijn op de terreinen taal, kunst en erfgoed. Dit doen we met acht programma’s waarin we op nieuwe manieren samenwerken en vanuit inhoudelijke expertise uitvoering geven om van nog meer waarde te zijn voor de stad Arnhem.

Om het uitwerken van onze doelen mogelijk te maken, zijn we zelf volop in ontwikkeling. Voor de nieuwe teams zoeken we vanaf januari 2018 aanvullende kwaliteiten ter versterking voor de volgende rollen:

Commercieel ondernemer Rozet Zakelijk
Innovatieve motor Rozet Stadsgids
Kwartiermaker huisvesting Rozet
Financieel strateeg staf Rozet

Uw sollicitatie op een van deze vacatures zien wij graag voor maandag 8 januari 2018 tegemoet.