Wijken

Kunst in de Wijk werkt met vijf cultuurmakelaars in zes aandachtsgebieden in Arnhem. Dat zijn Klarendal/Sint Marten, Geitenkamp, Het Arnhemse Broek, Presikhaaf, Malburgen en ‘Hart van Zuid’ (Kronenburg, Vredenburg, Het Laar, Elderveld). In deze gebieden ontwikkelen we een meerjarig cultureel programma met kunstpraktijken die een bijdrage leveren aan de culturele, sociale en eventueel ook economische ontwikkeling van de bewoners. Juist in deze wijken vraagt dat extra aandacht en kunnen kunstprojecten het verschil maken. Het programma is voor een belangrijk deel gericht op jeugd en jongeren en legt een verbinding tussen binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten. De kunstprojecten die we aanjagen hebben vier kernkwaliteiten: ze zijn wijkgericht, artistiek, participatief en vernieuwend.