Kunst in de wijk

Het programma Kunst in de Wijk werkt met vijf cultuurmakelaars in zes aandachtsgebieden in Arnhem. Dat zijn Klarendal/Sint Marten, Geitenkamp, Het Arnhemse Broek, Presikhaaf, Malburgen en Hart van Zuid (Kronenburg, Vredenburg, De Laar, Elderveld). In deze gebieden ontwikkelen we een meerjarig cultureel programma met kunstpraktijken die een bijdrage leveren aan de culturele, sociale en eventueel ook economische ontwikkeling van de bewoners. Juist in deze wijken vraagt dat extra aandacht en kunnen kunstprojecten het verschil maken. Het programma is voor een belangrijk deel gericht op jeugd en jongeren en legt een verbinding tussen binnen schoolse en buitenschoolse activiteiten. De kunstprojecten die we aanjagen hebben vier kernkwaliteiten: ze zijn wijkgericht, artistiek, participatief en vernieuwend.

Wat bedoelen we met die kernkwaliteiten en hoe geven we die vorm?

Wijkgericht: De cultuurmakelaars reflecteren met bewoners en partners in de wijk op de waarde van kunst in persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Wat is ‘het verhaal ‘ van de wijk en haar bewoners? Welke kunstprojecten kunnen daarin echt het verschil in maken en waarom? We geven dat vorm in een meerjarig ‘cultureel wijkactieplan’, een handzaam ‘beoordelingskader’ voor projecten en een online ‘projectenweb’, waarmee we de opzet en verwachtte resultaten en effecten van projecten zichtbaar en bespreekbaar maken.

Artistiek: De cultuurmakelaars inspireren bewoners en partners in de wijk tot artistiek uitdagende praktijken. We zetten in op kunstpraktijken die oproepen tot avontuur, die echt tot de verbeelding spreken. We geven dat vorm door te investeren in goed opdrachtgeverschap bij wijkpartners en goed opdrachtnemerschap bij een stedelijke ‘pool’ van kunstenaars en andere culturele ‘aanbieders’ die daar - samen met bewoners en maatschappelijke partners - steeds beter in willen worden.

Participatief: De cultuurmakelaars mobiliseren bewoners en partners in de wijk als mede eigenaar van projecten en van het meerjarige programma. We geven dat vorm door in te zetten op een hoge mate van participatie van de betreffende doelgroep (wij noemen die liever brongroep), gemeenschap en publiek per project en door in iedere wijk te werken met een informeel culturele wijkteam en met formele convenanten met maatschappelijke partners. Per wijk kan dat verschillende accenten krijgen.

Vernieuwend: De cultuurmakelaars waarderen met bewoners en partners de mate waarin kunstprojecten bijdragen aan nieuwe relaties, nieuwe beelden en nieuwe competenties (‘verbinding, verbeelding en vermogen’). Welke projecten geven de deelnemers nu echt meer grip op hun sociale en fysieke omgeving en op het publieke domein? Niet alleen door zelf te ontwikkelen maar ook en vooral door je omgeving mee te laten bewegen. Projecten die dat teweeg brengen zijn veel waard en verdienen het dus ook om gefinancierd te worden. We geven dat vorm in een Cultuurimpuls Fonds (CiF) voor iedere wijk, met als ambitie om genoeg middelen te bundelen voor het jaarlijks honoreren van een aantal sterke initiatieven. Ons motto is: ‘Het ruikt fris en het schuurt!’

Wil je meer weten of samen aan de slag? 
Per wijk staat welke aanjager daar actief is en hoe je deze kunt bereiken. Ook vind je daar de verschillende projecten en actuele informatie in de vorm van agenda- en nieuwsitems. Word je lid van onze nieuwsbrief, dan blijf je gemakkelijk op de hoogte.